Tilrettelegge for ansatte

Det er mange muligheter for tilrettelegging for ansatte som sliter psykisk eller fysisk. Tilretteleggingen må ta utgangspunkt i arbeidstakerens forutsetninger og behov, og de krav som stilles i jobben.

Hva er tilrettelegging?

Tilrettelegging kan deles inn i tre kategorier:

  1. Organisatoriske tiltak, som å justere arbeidsoppgavene og arbeidstiden, eller tilby opplæring.
  2. Psykososiale tiltak, som å gi ekstra støtte og skape trygge rammer for den ansatte.
  3. Fysiske tiltak, som tekniske hjelpemidler og tilpasning av utstyr.

Hvorfor tilrettelegge?

Som arbeidsgiver har du etter arbeidsmiljøloven et ansvar for å tilrettelegge for dine ansatte. Dette innebærer en plikt til å drive et systematisk arbeid med å forebygge og legge til rette for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle arbeidstakere.

Hva kan NAV hjelpe med?

NAV har en rekke støtteordninger som kan være aktuelle avhengig av hva den ansatte har behov for.

Les om ordningene

Hvordan går du frem?

Slik går du frem for å søke om støtte til tilrettelegging.

Les om prosessen