Lønnstilskudd

Bidra til flere i arbeid

Oppdatert ons. 1. februar

Kort om lønnstilskudd

Lønnstilskudd er en støtteordning hvor NAV dekker en del av lønnen til en arbeidstaker i en periode. Målet er å hjelpe flere med å få eller beholde en fast jobb. Vi kan gi lønnstilskudd både til private og offentlige virksomheter.

Logg inn for å inngå en avtale om lønnstilskudd.

Er du ikke arbeidsgiver? Her er informasjon om lønnstilskudd for privatpersoner

Hvem kan få lønnstilskudd?

Lønnstilskudd er for personer som har behov for hjelp med å få eller beholde en fast jobb. Det er NAV som vurderer om de har behov for arbeidsrettet bistand.

Hvor lenge varer tilskuddet?

Varigheten på tilskuddet skal vurderes og tilpasses deltakers behov. Perioden med lønnstilskudd kan vare i inntil ett år. For personer med nedsatt arbeidsevne kan perioden vare i inntil to år.

Hvor mye dekker lønnstilskuddet?

Lønnstilskuddet dekker 40 prosent av lønnen i inntil seks måneder, og deretter 30 prosent. For personer med nedsatt arbeidsevne dekkes 60 prosent av lønnen i inntil ett år, og deretter 50 prosent.

Lønnstilskuddet beregnes på grunnlag av stillingsprosent og består av følgende: utbetalt lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift av lønnen og feriepengene, og innskudd til obligatorisk tjenestepensjon.

Slik inngår dere en avtale om lønnstilskudd

Avtalen kan bare opprettes av deg som arbeidsgiver eller en NAV-veileder. Kandidaten må være tilknyttet et NAV-kontor.

  • Har dere ledige stillinger? Ta kontakt med oss.
  • Har dere en kandidat til jobben? Opprett en avtale her.
  • Arbeidssøker, NAV og arbeidsgiver må godkjenne avtalen før tiltaket begynner. NAV godkjenner avtalen til slutt.

Hvis NAV oppretter avtalen, deles den automatisk med kandidaten og arbeidsgiveren via en lenke. Du kan også logge deg på Min side – arbeidsgiver for å se avtalen. Hvis du som arbeidsgiver oppretter avtalen, vil NAV-kontoret kandidaten tilhører få beskjed.

Styr tilgang via Altinn

Tilgangen til avtalen styres gjennom Altinn. Personer som skal representere arbeidsgiveren må på forhånd ha blitt tildelt enkeltrettigheten "Avtale om midlertidig lønnstilskudd". Les mer om roller og rettigheter på Altinn.no.

Slik søker dere om ekstra tilskudd

Inkluderingstilskudd

Du som arbeidsgiver kan inngå avtale om inkluderingstilskudd. Tilskuddet skal kompensere for dokumenterte merutgifter til tilrettelegging av en arbeidsplass eller tiltaksplass.

Mentortilskudd

Du som arbeidsgiver kan inngå avtale om tilskudd til en mentor hvis det er behov for praktisk bistand, veiledning eller opplæring i arbeidsrettede ferdigheter.

Slik sender dere inn refusjonskrav

NAV innfører fra 1. februar 2023 digital innsendelse av refusjoner for lønnstilskudd.

Avtaleløsningen

Det må være opprettet en digital avtale på lønnstilskudd før du kan søke om refusjon. Det er viktig at avtalen er registrert på samme virksomhetsnummer som det utbetales lønn på til A-meldingen. Tilskuddsperioder går nå fra måned for måned i stedet for hver tredje måned. Informasjon i den digitale avtalen erstatter tilsagnsbrevet som tidligere ble sendt i Altinn.

Slik fungerer den nye refusjonsløsningen

Når en tilskuddsperiode er over, vil kontaktpersonen hos arbeidsgiver for refusjon motta en SMS når refusjonen kan behandles. For å sende inn refusjoner må dere logge dere inn på NAVs løsning for tiltaksrefusjon.

Refusjonen regnes ut på bakgrunn av innhold i avtalen og innrapporterte inntekter i A-meldingen. Når dere har behandlet og godkjent refusjonen, utbetales tilskuddet automatisk. Refusjonsbeløpet utbetales månedlig og til det kontonummeret oppgitt i Altinn for refusjoner fra NAV.

Om tilganger

Tilgangen styres via Altinn og du må ha enkeltrettigheten “inntektsmelding” for å kunne sende inn refusjoner. Les mer om tilganger på Altinn.

Frister

Siste frist for å sende inn en refusjon er senest to måneder etter at tilskuddsperioden er over. Dere vil få en påminnelse på SMS to uker før fristen går ut.

Krav om forsikringer

En nyansatt med behov for tilrettelegging blir regnet som arbeidstaker i arbeidsmiljøloven.

Bedriften har også forsikringsplikt for personen som deltar på tiltaket etter yrkesskadeforsikringsloven, fordi den blir regnet som arbeidstaker etter loven.

Du har også arbeidsgiveransvar etter skadeserstatningsloven § 2-1, fordi personen blir regnet som arbeidstaker.

Krav om oppfølging

Både NAV og du som arbeidsgiver skal følge opp arbeidstakeren i tilskuddsperioden. Din oppgave er å følge opp i det daglige arbeidet og se at arbeidet er i tråd med den avtalen som er inngått.

Kontakt NAV

Ta kontakt om du som arbeidsgiver har spørsmål om tilskuddene eller vil vite mer om hvordan NAV kan hjelpe med å få flere i arbeid. Slik kontakter du NAV: