Kvalifiseringsopplegg

Samarbeid med NAV om kvalifisering

Oppdatert man. 16. januar

Kvalifikasjonsprinsippet

Offentlig sektor må følge kvalifikasjonsprinsippet, som innebærer at den best kvalifiserte kandidaten skal bli tilbudt den ledige stillingen. Med samarbeid fra NAV kan flere bli kvalifisert til jobben.

Samarbeid med NAV

I ulike deler av landet har NAV gått sammen med arbeidsgivere for å etablere kvalifiseringsopplegg som passer både kandidatenes og arbeidsgivernes behov. Les om eksempler på kvalifiseringsopplegg.

NAV kan:

  • hjelpe deg som arbeidsgiver med å finne riktig kompetanse
  • tilby kvalifiseringsopplegg for å øke kompetanse og kvalifikasjoner
  • veilede offentlige og private virksomheter om inkludering

Ta kontakt

Første steg er å ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor og høre hva som er mulig å få til i kommunen.