Inkluderingstilskudd

Få dekket utgifter til tilrettelegging av arbeidsplassen

Oppdatert tor. 23. juni

Kort om inkluderingstilskudd

Inkluderingstilskudd er en ordning hvor arbeidsgivere kan få dekket utgifter til tilrettelegging av arbeidsplassen. Tilskuddet gis i kombinasjon med andre ordninger, som arbeidstrening eller lønnstilskudd.

Logg inn for å fylle ut søknadsskjema: Skjema for inkluderingstilskudd

Er du ikke arbeidsgiver? Her er informasjon om inkluderingstilskudd for privatpersoner

Hvem kan få inkluderingstilskudd?

Inkluderingstilskudd er for personer som har behov for tilrettelegging av arbeidsplassen. Det gis for personer som deltar på ett av disse tiltakene:

 • avklaring
 • arbeidstrening
 • oppfølging
 • mentor
 • arbeidsmarkedskurs
 • funksjonsassistanse
 • tilskudd til sommerjobb
 • midlertidig lønnstilskudd
 • varig lønnstilskudd
 • arbeidsrettet rehabilitering
 • arbeidsforberedende trening
 • varig tilrettelagt arbeid i ordinært arbeidsliv

Det er NAV som vurderer hva personen har behov for.

Hvor mye dekker tilskuddet?

Tilskuddet skal dekke tilleggskostnader som arbeidsgiveren har i forbindelse med tilrettelegging. Det dekker dokumenterte utgifter opp til en maksimal sats.

Utgifter som virksomheten normalt vil ha ved ansettelser, dekkes ikke av ordningen. Inkluderingstilskudd gis heller ikke når de samme utgiftene dekkes på andre måter.

Tilskuddet kan dekke tilleggsutgifter knyttet til

 • nødvendig vurdering av personens funksjonsevne eller tilretteleggingsbehov på den konkrete arbeidsplassen
 • opprettelse av ekstra tiltaksplass, for eksempel kontormøbler
 • personlig utstyr som arbeidstøy, vernesko, databriller o.l. knyttet til arbeidet
 • nødvendige gjenstander og arbeidshjelpemidler personen trenger for å utføre arbeidet og tilpasninger som ikke kan dekkes etter folketrygdlovens § 10-5
 • merkostnader til å kjøpe og installere programvare som skal brukes av personen, herunder teknologisk utstyr eller teknologiske hjelpemidler
 • nødvendige merutgifter til forsikring, lisenser, sertifisering o.l. knyttet til arbeidet
 • ekstern opplæring for å kunne utføre arbeidet i virksomheten

Slik søker dere om inkluderingstilskudd

Du som arbeidsgiver kan søke om inkluderingstilskudd ved å sende inn en søknad på altinn.no. For at du skal kunne søke om tilskuddet, må du ha blitt tildelt enkeltrettigheten “Søknad om inkluderingstilskudd” i Altinn på forhånd. Les mer om roller og rettigheter på Altinn.no.

Søknadsskjema for inkluderingstilskudd

Tilskuddsbrev

Når søknaden om inkluderingstilskudd er innvilget, sender vi et tilskuddsbrev til bedriftens innboks i Altinn. I brevet står det hvor mye penger dere får. For å se tilskuddsbrevet må dere ha enkeltrettigheten “Tilskuddsbrev NAV-tiltak" i Altinn.

Slik sender dere inn refusjonskrav

For å få utbetalt pengene må dere sende inn refusjonskrav til NAV etter at tilskuddsperioden er over. Refusjonskravet sendes inn på papir. I tillegg til å fylle ut refusjonsskjemaet legger dere ved dokumentasjon på de faktiske utgiftene. Refusjonskravet må sendes inn senest to måneder etter at tilskuddsperioden er over.

Refusjonsskjema for inkluderingstilskudd

Kontakt NAV

Ta kontakt om du som arbeidsgiver har spørsmål om tilskuddene eller vil vite mer om hvordan NAV kan hjelpe med å få flere i arbeid. Slik kontakter du NAV:

 • Bruk kontaktskjemaet for arbeidsgiver for hjelp til å finne en ny medarbeider eller forebygge sykefravær.
 • Ring arbeidsgivertelefonen på 55 55 33 36 i tidsrommet 09.00–15.00 (hverdager).