Hvorfor inkludere?

Bli vår samarbeidspartner

Oppdatert fre. 24. juni

Utenforskapet

Nesten 700 000 personer står uten jobb i Norge. Det kan vi som NAV og du som arbeidsgiver gjøre noe med. Sammen.

«Sorry, dette er ikke noe for oss»

Mange arbeidsgivere velger vekk inkludering i frykt for at det er for usikkert. Men ved å samarbeide med NAV blir risikoen redusert.

For dyrt? Vi har en rekke tilskuddsordninger som sørger for at arbeidsgivere ikke vil ha ekstra utgifter.

For forpliktende? Hvis det ikke fungerer, finner vi en løsning eller avslutter samarbeidet.

For vanskelig? NAV er med hele veien og hjelper til der det trengs.

En vinn-vinn-vinn-situasjon

Inkludering fungerer bare når det er bra for både arbeidsgiveren og arbeidssøkeren. Samfunnet tjener også på at utenforskapet krymper, og at flere blomstrer i arbeidslivet.

Arbeidsgivere som har begynt å samarbeide med NAV, opplever gjerne at inkludering er en god, alternativ måte å rekruttere på. Og at det bidrar positivt for arbeidsmiljøet.

Bli vår samarbeidspartner

NAV samarbeider med arbeidsgivere over hele landet for å få flere i jobb. Ofte er det små tilpasninger som skal til for å skape en inkluderende arbeidsplass.