Tilskudd til ekspertbistand

Har du en ansatt som er eller har vært sykmeldt?

Oppdatert tor. 2. mars

Kort om ekspertbistand

Ekspertbistand betyr at arbeidsgiveren og arbeidstakeren får hjelp fra en nøytral ekspert som har kompetanse på sykefravær og arbeidsmiljø. Eksperten skal bidra til å avklare problemet som fører til sykefravær, og foreslå tiltak som gjør arbeidstakeren i stand til å utføre arbeidet sitt.

Målet er at arbeidstakeren skal komme tilbake til arbeid, eller i et annet arbeid hos samme eller en annen arbeidsgiver.

Er du ikke arbeidsgiver? Her er informasjon om ekspertbistand for privatpersoner

Hvem kan få ekspertbistand?

Ekspertbistand er en støtteordning som skal hjelpe arbeidstakere og deg som arbeidsgiver med å løse et problem som fører til sykefravær. Dette kan være aktuelt når

 • du har en ansatt som har langvarig og/eller hyppig gjentakende sykefravær. Arbeidstakeren trenger ikke å være sykmeldt når du søker om tilskudd til ekspertbistand.
 • du og arbeidstakeren har vurdert og/eller forsøkt å løse utfordringene på arbeidsplassen uten å lykkes, som for eksempel oppfølging og tilrettelegging, eller ved kontakt med bedriftshelsetjenesten.
 • både du og arbeidstakeren ønsker hjelp.

Hva dekker tilskuddet?

Tilskuddet dekker arbeidsgiverens utgifter til ekspertbistand opp til en maks sats. Arbeidsgiveren betaler for ekspertbistanden og krever refusjon av utgiftene fra NAV.

Utgiftene som dekkes av tilskuddet, er ekspertens forberedelser, arbeidet på arbeidsplassen og etterarbeid med rapporten som eksperten skal skrive etter endt gjennomføring. Utgifter til reise, kost og losji kan også inkluderes.

Arbeidsgiver må dekke andre utgifter og utgifter utover maksimal sats. Tilskuddet gis ikke til behandling.

Hva slags ekspert trenger dere?

Hva slags ekspert dere trenger, kommer an på problemet dere forsøker å løse. Derfor anbefaler NAV at arbeidsgiveren og arbeidstakeren sammen utformer oppdraget til eksperten. Arbeidsgiveren har ansvaret for å bestille eksperten.

Eksperten skal ha kompetanse på arbeid og helsefeltet og kan bistå i saker som omhandler

 • relasjoner og kommunikasjon på arbeidsplassen
 • sykefraværsoppfølging og tilrettelegging
 • konflikthåndtering
 • omstillingsarbeid
 • arbeidsevne- og arbeidsplassvurdering
 • karriereveiledning

Eksperten dere trenger, kan da for eksempel være en

 • fysioterapeut
 • ergoterapeut
 • sykepleier
 • psykolog

Kompetansekrav og sluttrapport

Eksperten skal ha en offentlig godkjent utdanning eller autorisasjon på sitt fagområde og kan ikke være ansatt i virksomheten. Ekspertbistanden skal resultere i en rapport til arbeidsgiveren og arbeidstakeren, som beskriver årsaken til sykefraværet, og skal foreslå tiltak for tilbakeføring til arbeid.

Slik søker dere om ekspertbistand

Du som arbeidsgiver kan søke om tilskudd til ekspertbistand ved å sende inn en søknad på altinn.no. For at du skal kunne søke om tilskuddet, må du ha blitt tildelt enkeltrettigheten «Søknad om tilskudd til ekspertbistand» eller «Helse, sosial og velferdstjenester» i Altinn på forhånd. Søknaden må innvilges før du bestiller ekspertbistand. Les mer om roller og rettigheter på Altinn.no.

Søknadsskjema for tilskudd til ekspertbistand

NAV, arbeidstaker og arbeidsgiver må være enige

Det er et krav at du som arbeidsgiver må drøfte saken med NAV før du søker om tilskudd. NAV, arbeidsgiveren og arbeidstakeren skal være enige om at ekspertbistand er det mest hensiktsmessige tiltaket. NAV vil vurdere andre virkemidler og kan støtte og veilede dere i det videre arbeidet.

Tilskuddsbrev

Når søknaden om tilskudd til ekspertbistand er innvilget, sender vi et tilskuddsbrev til bedriftens innboks i Altinn. I brevet står det hvor mye penger dere får. For å se tilskuddsbrevet må dere ha enkeltrettigheten “Tilskuddsbrev NAV-tiltak" i Altinn. Når dere har mottatt tilskuddsbrevet, kan dere sette i gang med gjennomføringen av ekspertbistanden.

Slik sender dere inn refusjonskrav

For å få utbetalt pengene må dere sende inn refusjonskrav til NAV etter at utgiftene er betalt. Refusjonskravet må sendes inn senest to måneder etter at tiltaket ble avsluttet. I tillegg til å fylle ut refusjonsskjemaet legger dere ved faktura med spesifisering av de faktiske utgiftene.

Refusjonsskjema for tilskudd til ekspertbistand

Kopi av rapporten til eksperten skal sendes til NAV med førsteside.

Arbeidstakerens personvern

Arbeidsgiveren har ansvar for å ivareta arbeidstakerens personopplysninger. Arbeidsgiveren kan dele opplysninger med NAV og eksperten som er nødvendige for å gjennomføre tiltaket. Opplysninger om diagnose skal ikke deles.

Kontakt NAV

Ta kontakt om du som arbeidsgiver har spørsmål om tilskuddene eller vil vite mer om hvordan NAV kan hjelpe med å få flere i arbeid. Slik kontakter du NAV:

 • Bruk kontaktskjemaet for arbeidsgivere for hjelp til å finne en ny medarbeider eller forebygge sykefravær.
 • Ring arbeidsgivertelefonen på 55 55 33 36 i tidsrommet 09.00–15.00 (hverdager).