Eksempler på kvalifiseringsopplegg

Fra ulike deler av landet

Oppdatert man. 16. januar

Kvalifisering av arbeidssøkere

I hele landet har arbeidsgivere behov for kvalifisert arbeidskraft. Og for offentlige virksomheter som ønsker å ansette personer som står utenfor arbeidslivet, kan kvalifisering før ansettelse være nødvendig for at kandidaten skal kunne tilbys stillingen. Det finnes mange varianter av kvalifiseringsopplegg som har blitt til på grunn av samarbeid mellom NAV, fylkeskommunen og arbeidsgivere. Her er noen eksempler:

Trøndelag

I Trøndelag meldte mange bedrifter at de manglet faglært arbeidskraft. Fylkeskommunen og NAV laget et kvalifiseringsopplegg hvor målet var at flere kunne ta fagbrev. Det fikk navnet Trøndelagsmodellen og består av praksis, læreplass og yrkesopplæring. Hvilke fagretninger modellen satser på, er basert på kompetansebehovene som bedriftene har meldt inn, og opplæringsløpet blir skreddersydd individuelt etter arbeidssøkerens situasjon.

Les mer om Trøndelagsmodellen

Vestland

I Gloppen kommune i Vestland fylke er det etablert en modell hvor målgruppen er voksne minoritetsspråklige. Modellen legger vekt på at studentene skal få både teori og praksis fra første studieår. De skal få norskkunnskaper samtidig som de tar en utdanning det er behov for i arbeidslivet.

Les mer om Gloppenmodellen

Menn i helse

Det store behovet for helsefagarbeidere er bakgrunnen for satsingen Menn i helse, som finnes i store deler av landet. Det er et komprimert utdanningsløp til fagbrev og er tilrettelagt for arbeidssøkende menn.

Les mer om Menn i helse

Ta kontakt

Ønsker du mer informasjon om eksisterende kvalifiseringsopplegg? Eller å få til noe liknende i deres kommune? Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.