Dekke sykepenger i arbeidsgiverperioden

Kronisk syk eller gravid arbeidstaker

Oppdatert fre. 8. juli

Kort om sykepenger i arbeidsgiverperioden

Har du en arbeidstaker med en langvarig eller kronisk sykdom som kan føre til hyppige sykefravær, eller en som er sykmeldt på grunn av graviditet? Da kan arbeidsgiveren eller arbeidstakeren søke om at NAV dekker sykepengene i arbeidsgiverperioden.

Er du ikke arbeidsgiver? Her er informasjon om kronisk syk arbeidstaker for privatpersoner

Hvem kan få?

Kronisk syk arbeidstaker

NAV kan refundere sykepenger i arbeidsgiverperioden for arbeidstakere med en kronisk eller langvarig sykdom som gir økt risiko for særlig høyt sykefravær eller hyppige fravær i en begrenset periode.

Hvis NAV innvilger søknaden, kan du som arbeidsgiver kreve å få refundert sykepenger for alt sykefravær, uansett diagnose, fra den dag søknaden er mottatt av NAV.

Sykmeldt og gravid

Ordningen med refusjon av sykepenger gjelder også for arbeidstakere som er sykmeldt på grunn årsaker som henger sammen med graviditeten. Forutsetningene er at sykefraværet er dokumentert av lege eller behandler, og at det ikke er mulig å tilpasse arbeidsplassen, eller at omplassering ikke er mulig.

Hvordan fungerer ordningen?

Du som arbeidsgiver utbetaler sykepenger i arbeidsgiverperioden som normalt og søker NAV om unntak fra arbeidsgiveransvaret for sykepenger. Arbeidsgiveren krever refusjon fra NAV for hver enkelt sykefraværsperiode.

Fristen for å kreve refusjon er 3 måneder. Derfor bør dere sende kravene fortløpende og ikke vente til søknaden er ferdig behandlet.

Hvis fraværet varer lenger enn arbeidsgiverperioden på 16 dager, må NAV få inntektsmelding.

Arbeidstakeren får melding fra NAV

NAV sender melding til arbeidstakeren når arbeidsgiveren har søkt om unntak fra arbeidsgiverperioden og orienterer om ordningen.

Når vi behandler søknaden, sender vi en ny melding til arbeidstakeren med beskjed om hvilke perioder og beløp dere har søkt om. Arbeidstakeren får beskjed om å melde fra til NAV hvis opplysninger ikke stemmer.

Feriepenger fra NAV

Arbeidsgiveren får også refundert feriepenger for de periodene arbeidsgiveren har fått refundert sykepenger.

Slik søker dere om å få dekket sykepenger

Både arbeidsgiveren og arbeidstakeren kan søke om unntak fra arbeidsgiveransvaret for sykepenger. Hvis arbeidsgiveren søker, bør det gjøres i samarbeid med arbeidstakeren. Arbeidstakeren får en melding når arbeidsgiveren har søkt og når vi har behandlet søknaden. Dere søker digitalt:

Søknadsskjema – kronisk syk

Søknadsskjema – sykmeldt gravid

Slik sender dere inn refusjonskrav

For å få utbetalt pengene må dere sende inn refusjonskrav til NAV. Dette gjør dere digitalt:

Refusjonsskjema – kronisk syk

Refusjonsskjema – sykmeldt gravid