Hvordan kan NAV hjelpe med inkludering?

Støtteordninger og oppfølging

Oppdatert ons. 29. juni

NAV følger opp både arbeidssøkere og arbeidsgivere som ønsker å inkludere.

I tillegg har NAV en rekke støtteordninger, som du kan lese mer om her: