Hvordan kan NAV hjelpe med inkludering?

Støtteordninger og oppfølging

Oppdatert tir. 10. mai

NAV følger opp både arbeidssøkere og arbeidsgivere som ønsker å inkludere.

I tillegg har NAV en rekke støtteordninger, som du kan lese mer om her: