Hvordan går du frem for å tilrettelegge?

Tilrettelegging – steg for steg

Oppdatert tir. 25. januar

Hva gjør du først?

Ofte er det bare litt tilrettelegging som skal til for at en medarbeider med noen ekstra utfordringer kan bli i jobben sin.

NAV kan gi råd og veiledning og du kan søke om ulike økonomiske stønader. Du kan også få dekket kostnader med å tilrettelegge arbeidsplassen når det er nødvendig.

Ta kontakt med NAV, så vil vi hjelpe deg videre i prosessen.

Hva må du tenke på når du skal tilrettelegge?

 • Kan arbeidstakeren utføre egne oppgaver med tilrettelegging?
 • Hvilke oppgaver kan arbeidstakeren utføre ved gradert sykmelding?
 • Hvordan skal arbeidstiden disponeres?
 • Kan arbeidstakeren utføre egne arbeidsoppgaver, eller må oppgavene reduseres eller gjøres i redusert tempo?
 • Kan arbeidstaker jobbe hjemmefra som et alternativ
 • Kan arbeidstakeren gjøre andre oppgaver på sin egen eller på en annen avdeling?
 • Er det mulig å endre arbeidstiden?
 • Kan arbeidstakeren bruke deler av arbeidstiden sin til å gi andre medarbeidere opplæring?
 • Kan arbeidstakeren uføre oppgaver i bedriften som ikke har vært prioritert?

En beskrivelse av hva som er mulig å få til på arbeidsplassen er også et viktig innspill til legen/sykmelder. Det gir et grunnlag for å vurdere behovet for videre sykmelding.

Sett realistiske mål

 • Tilbakeføring til ordinært arbeid...
 • Gradvis tilbakeføring til ordinært arbeid
 • Gradvis innføring i nye arbeidsoppgaver (midlertidige eller faste)
 • Tilrettelegging for å forebygge sykefravær
 • Arbeid eller aktivitet i påvente av utredning eller behandling
 • Opprettholde kontakt med arbeidsplassen

Les mer om oppfølging av sykmeldte på arbeidstilsynet.no

Oppfølgingsplanen ved sykefravær og forebygging

Oppfølgingsplanen er et verktøy i dialogen mellom arbeidsgiveren og arbeidstakeren ved sykmelding. Den kan også brukes hvis en arbeidstaker står i fare for å bli sykmeldt.

Planen skal beskrive målsetting og konkrete tilretteleggingstiltak som gjøres i virksomheten for at arbeidstakeren kan komme tilbake eller fortsette i arbeid. Dette kan være fysiske, organisatoriske eller psykososiale tiltak. Tillitsvalgte kan være med på utarbeidelse av oppfølgingsplan dersom arbeidstaker ønsker det.

Les mer om oppfølgingsplanen.

Hvordan ta kontakt med hjelpemiddelsentralen?

Du kan ringe arbeidsgivertelefonen eller ta direkte kontakt med hjelpemiddelsentralen i ditt fylke for å få hjelp til tilrettelegging på arbeidsplassen. Sammen blir dere enige om veien videre. Hjelpemiddelsentralen har rådgivere som kan komme ut på arbeidsplassen hvis det er ønskelig.

Tilrettelegging som en del av et mer inkluderende arbeidsliv

Tilrettelegging for en ansatt kan avdekke behov for endringer som treffer flere enn en arbeidstaker eller behov for mer kunnskap hos ansatte eller ledere.

Partene i arbeidslivet har inngått en intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2019-2022 (regjeringen.no).

NAV Arbeidslivssenter er en samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv (IA), og er et ressurs- og kompetansesenter for virksomheter som ønsker å samarbeide med NAV for å forebygge og redusere sykefravær. Les mer om tjenester fra arbeidslivssenteret her.

Gratis kurs

Du kan også se korte nettkurs om oppfølging og forebygging av sykefravær. Du finner eget kurs om tilretteleggingsplikt. Kursene er gratis.

Slik fyller du ut refusjonskrav

Hvis du har søkt om tilskudd, skal du sende inn refusjonskrav senest to måneder etter at tilsagnsperioden har utløpt. Du kan tidligst sende inn refusjonskrav rett etter at perioden er ferdig.

Refusjonskravet fungerer som en faktura der du fyller ut et skjema med de opplysningene NAV trenger for å kunne utbetale tilskuddet.