Hvordan går du frem for å inkludere?

Inkludering – steg for steg

Oppdatert ons. 29. juni

1

Ta kontakt med NAV

Hvis du er interessert i inkludering, ta kontakt med oss i NAV. Du kan ringe, chatte eller bruke kontaktskjemaet.

2

Kartleggingssamtale

NAV i deres område tar initiativ for å bli kjent med bedriften. Vi har en samtale hvor vi hører litt om deres hverdag og tanker om inkludering. Sammen kartlegger vi hvilke behov dere har, hvilke arbeidsoppgaver som skal gjøres, og muligheter for tilrettelegging på arbeidsplassen.

3

Finne aktuell kandidat

NAV undersøker hvilke kandidater som kan passe for deres bedrift. Vi presenterer de mest aktuelle og deres kompetanse, erfaring, motivasjon og behov for tilrettelegging.

Hvis du allerede har en kandidat

Noen ganger er det arbeidssøkeren selv som tar kontakt med bedriften. Hvis du har en kandidat og ønsker å komme i gang, gi din kontaktinfo til kandidaten. Kandidatens veileder fra NAV vil ta kontakt med deg.

4

Avtale og støtteordninger

Før oppstart skriver vi en avtale. Den sikrer at du som arbeidsgiver får den støtten du trenger fra NAV, og at vi har en tydelig plan. I tillegg kan vi søke om ulike støtteordninger hvis arbeidssøkeren har behov for det.

5

NAV er med hele veien

Når det er behov for det, har vi et tett samarbeid underveis. NAV følger opp både arbeidsgiveren og arbeidssøkeren for å sikre at dere får den hjelpen dere trenger. Hvis det oppstår utfordringer underveis, er vi til stede for å finne en god løsning.