Inkludere flere i arbeidslivet

NAV samarbeider med arbeidsgivere over hele landet for å få flere i jobb. Ofte er det små tilpasninger som skal til for å skape en inkluderende arbeidsplass.

Hva er inkludering?

Inkludering handler om å legge til rette for at de som står utenfor, kan delta i arbeidslivet. Det kan være ulike årsaker til at noen står uten jobb, for eksempel funksjonsnedsettelser eller hull i CV-en. NAV jobber for at inkludering skal være en vinn-vinn-situasjon for arbeidsgiver og arbeidssøker.

Hvorfor inkludere?

Arbeidsgiverne vi samarbeider med, har ulike årsaker til å inkludere. Noen har et behov for arbeidskraft, og leter etter nye måter å rekruttere på. Andre ønsker å gi mennesker muligheter og bidra til å få flere i jobb. Uansett motivasjon er vi opptatt av å skape et samarbeid som er til nytte for alle parter.

Hvordan går du frem?

Slik går du frem for å starte med inkludering på din arbeidsplass, steg for steg.

Les om prosessen

Hva kan NAV hjelpe med?

NAV har en rekke støtteordninger som kan være aktuelle avhengig av hva kandidaten har behov for.

Les om ordningene