Samtalestøtte for arbeidsgiver

Å forebygge og følge opp sykefravær er et krav i loven. Å ha gode samtaler med medarbeiderne dine er den beste måten å fylle lovkravene på.

Gode samtaler bidrar til:

  • lavt sykefravær og god lønnsomhet
  • motiverte medarbeidere og godt arbeidsmiljø
  • at du fyller dine lovpålagte plikter som arbeidsgiver

Som arbeidsgiver er du ansvarlig for:

  • å forebygge og følge opp sykefravær
  • å gjennomføre og dokumentere samtaler med medarbeidere
  • å sikre at medarbeideren får bidra til å finne løsninger
Kontakt NAVLes mer om NAVs tjenester for å forebygge sykefravær.