Permittering ved streik
Sist oppdatert 1.4.2022

Hva gjør du hvis virksomheten din blir rammet av streik?

Melding om permittering skal også sendes inn i forbindelse med streik. Meld fra så tidlig som mulig.

Meld fra

Permitteringsvarsel ved streik

Ved streik i egen virksomhet

De ansatte i en streikerammet virksomhet har ifølge hovedavtalen krav på et permitteringsvarsel 14 dager før iverksatt permittering.

Det er tillatt å gi betinget permitteringsvarsel når det er fare for streik i egen virksomhet. Typisk vil dette gjelde ved plassoppsigelse og gjennomførte drøftelser med tillitsvalgte.

Når det deretter er klart at streik skal iverksettes, og hvilke arbeidstakere som er tatt ut i streik, skal den enkelte varsles konkret så snart som mulig.

Ved streik i annen virksomhet

I virksomheter der ingen ansatte er streikerammet, men som likevel finner det nødvendig å permittere på grunn av konflikten, gjelder ingen bestemt varslingsfrist.

Hovedavtalen sier imidlertid at permitteringer skal drøftes med de tillitsvalgte og at varsel skal gå ut "så lang tid forut som mulig". Det blir dermed opp til de lokale tillitsvalgte å forhandle seg fram til rimelige varslingsfrister.

Lønnsplikt ved streik

Ved permittering som er en direkte følge av streik, gjelder ikke lønnsplikten som normalt inntrer i starten av en permittering. Dette gjelder både for streik i den virksomhet hvor permittering foretas, og ved streik i andre virksomheter, hvis det foreligger nødvendig årsakssammenheng mellom streik og permittering.

Permittering på grunn av streik regnes ikke som en del av det ordinære telleverket for permittering.

Mer informasjon

Gå til arbeidsgivers Veiviser for permittering

Les informasjon til ansatte som er permittert grunnet streik