Nyttig å vite

Kopier lenkeKopier lenke

Skjemaer

  Skjema og søknad

  Kopier lenkeKopier lenke

  Skjemaer

   Regelverk

   Kopier lenkeKopier lenke

   Skjemaer

    Sist oppdatert 23.11.2021

    Omstilling

    Hva kan NAV bistå med i en omstillings- eller nedbemanningssituasjon?

    NAV kan bidra til at overtallige kommer raskere i arbeid. Derfor er det viktig at vi kommer med i prosessen så tidlig som mulig. Som arbeidsgiver kan du kontakte NAV her.

    Her finner du informasjon om hvordan NAV kan hjelpe ansatte.

    Hvis nedbemanningssituasjonen er midlertidig, skal du permittere.

    Støttetiltak for arbeidsgiver utenfor NAV

    Fylkeskommunen har tiltak som bedriftsintern opplæring (BIO) som kan gis til opplæring av bedriftens ansatte ved større omstillinger.

    Oppsigelse

    Meld fra til NAV

    Hvis du vurderer eller skal si opp ansatte, skal du så tidlig som mulig sende melding til NAV.

    Meldeplikten skal sikre at vi kan bistå virksomheten og de berørte ansatte.

    Når vi har mottatt meldingen, tar vi som hovedregel kontakt med virksomheten for å avtale et møte med ledelsen og tillitsvalgte.

    Formålet med melding til NAV

    Formålet er å avklare situasjonen og diskutere mulige løsninger. Vi vil også informere om hva slags bistand vi kan gi ansatte som er sagt opp eller permittert. NAV og virksomheten skal også avtale videre samhandling.

    Masseoppsigelser

    Masseoppsigelser er når 10 eller flere ansatte blir sagt opp innenfor en periode på 30 dager. Masseoppsigelser vil tidligst tre i kraft 30 dager etter at du har gitt NAV melding om oppsigelsen.

    Se arbeidsmarkedsloven § 8 og arbeidsmiljøloven § 15-2 for mer om arbeidsgivers meldeplikt ved oppsigelser og permitteringer.

    Har du spørsmål om oppsigelsesprosessen?

    Hvis du har spørsmål om oppsigelsesprosessen kan du kontakte din arbeidsgiverorganisasjon eller Arbeidstilsynet.